Už jste přemýšleli, že by mohlo být víc světů než tento?

Březen 2007

Pravidla

13. března 2007 v 16:06 | Hunter |  Trojsvětí
Pravidla
- Každý démon si na začátku rozdělí 50 zkušenostních bodů mezi vybrané schopnosti, ale démonická energie je na začátku vždy 0.
- Každý člověk si na začátku rozdělí 100 zkušenostních bod mezi vybrané schopnosti, ale úroveň duchovní energie je 10.(mezi 100zb se nepočítají)
- Veškeré znalosti jsou při 100 bodech na maximu, kromě duchovní a démonické energie, které jsou neomezené.
- Úroveň stárnutí se u démonů mění s velikostí démonické energie - čím je vyšší, tím pomaleji démon stárne
- Lidé stárnou a umírají normálně, ale část zkušeností si přenášejí do dalšího života.
- Lidé bez duchovní energie nevidí hmyz ani rostliny ze Zásvětí.
- Lidé NESMÍ mít ponětí o existenci Zásvětí a světa duchů.
- Člověk i démon může získat nesmrtelnost věkem, ale NESMÍ být nezranitelný!(regenerace je do určité míry povolena).
- Jednoduché pravidlo: Čím víc povídek, tím víc zkušenostních bodů.
- Body rozděluje princ KoEnma, který vše sleduje a posuzuje.(nejde o styl psaní, ale především o fantazii)
- Pouze člověk má právo učit se u velmistrů tajná umění, pokud se velmistr sám nerozhodne přijmout démona.
- K velmistrům se vždy musí chovat s úctou a NIKDO nesmí zpochybňovat jejich slova, činy či rozhodnutí!
- Velmistr není povinen přijmout každého, kdo se k němu přihlásí. Své žáky se vybírá!
- Učedník musí udělat cokoliv, co mu velmistr nařídí.
- Každý velmistr může mít jen JEDNOHO žáka.
- Výcvik může žák ukončit sám, ale vrátit se do učení je obtížné.
- Učedník nemůže studovat u více velmistrů najednou.(např. kvůli vzdálenosti...)
- Po smrti odcházejí všechny duše do světa duchů. Tam jsou zváženy jejich činy a odchází do jednoho ze 7 nebí nebo 9 pekel. Když uplyne jejich čas, znovu se narodí.
- Neexistuje pravidlo, podle kterého se démon narodí znovu jako démon a člověk jako člověk!
- Princ KoEnma může z duší udělat Průvodce do světa duchů, člena speciální jednotky či jiného ,,pracovníka."
- Princ KoEnma je syn vládce všech světů Enmy a toho není radno provokovat!
V případě nejasností se ptejte!Na cokoliv. Je lepší se zeptat, než něco špatně pochopit!:-)

Slovo úvodem od velkého ,,šéfa"

11. března 2007 v 23:35 | od koho to asi je?:-))
Jak jsem slíbila, objevil se na Monde de Silence další svět, který povede moje nejlepší kamarádka Hunter. Jsem moc ráda, že se k tomu rozhodla, protože její nápady a texty budou jedině přínosem a pro ty z vám, kdo si stěžovali, že nemají pevně daná pravidla nastanou zlaté časy!:-)Určitě si povšimnete, že tento svět je jiný, než předchozí dva a je tudíž nutno k němu i jinak přistupovat. Určitě je propracovanější a složitější a nedbá pouze na fantazii, protože má i svou seriálovou, anime předlohu!Ale více vám o tom řekne sama autorka, jejíž e-mail jsem přidala do Posla... Vše budete nacházet pod rubrikou ,,Trojsvětí". Doufám, že se vám bude líbit, stejně jako mě!!
Damson
P.s.Pravidla dodám do konce týdne!!

Jak na to...

11. března 2007 v 23:25 | Hunter |  Trojsvětí
Postavy
Můžeš být: Ty si asi článek nečetl moc pečlivě,co?Znovu!Pořád nic?Tak tedy malá nápověda.:-) Můžeš být člověk, démon, přízrak, ledovcová víla, Anděl smrti...
Jaké si můžeš vybrat schopnosti?:Záleží na tom, kdo jsi.Jako člověk jenom takové, jaké člověk může mít. Inspiruj se ve světě kolem sebe! Pokud tě láká víc, snad budeš mít to štěstí a staneš se vyvoleným žákem jedno z mistrů...jako démon můžeš mít schopnosti rozmanitější, ale nezapomínej-každý začíná na nule...(viz.pravidla)
Obecné zkušenostní body
0-9 základní
10-19 mírně pokročilý
20-29 pokročilý
30-39 dobrý
40-49 velmi dobrý
50-59 vysoce znalý
60-69 výjimečně znalý
70-79 mistr
80-99 dokonalý
100 velmistr
démonická energie
-rozdělení dle oficiálních tabulek světa duchů
F 0-9
E-nižší 10-19
- vyšší 20-29
D-nižší 30-36
- střední 37-43
- vyšší 44-49
C-nižší 50-56
- střední 57-63
- vyšší 64-69
B-nižší 70-76
- střední 77-83
- vyšší 84-89
A-nižší 90-93
- střední 94-96
- vyšší 97-100
101-199 období přechodné- A nejvyšší
S- 200 a víc...
Letopočty
Současnost...Jelikož náš svět(o ostatních dvou ani nemluvě!)má dlouhou minulost a (možná) ještě delší ale rozhodně otevřenější budoucnost, je ,,současnost"(doba, ve které všechny vytvořené postavy budou žít, ač není vyloučeno vytvořit i jejich minulost) stanovena na rok 1985-v zásvětí se to rovná roku 4435.
Zásvětí lidský svět
Nástup Raizena r. 0 2450 př.n.l
Nástup Mukura r. 1893 557 př.n.l.
Nástup Yomiho r.3435 985 n.l.
Oddělení světů r.3736 1286n.l.

Vítejte v Trojsvětí...

11. března 2007 v 23:00 | Hunter |  Trojsvětí
Zdravím tě. Jsem princ KoEnma, syn vládce tohoto světa. Budu tvým průvodcem. Tento svět je vlastně světy třemi, které se kdysi vzájemně prolínaly. Avšak po čase začalo být toto spojení pro obyvatele jednotlivých světů nebezpečné. Proto se rozhodlo, že se světy oddělí. Nyní jsou tyto tři světy odděleny a v každém z nich žijí jiné bytosti. První část je lidský svět. Obyčejný svět plný obyčejných lidí se všemi obyčejnými povinnostmi. Je to náš svět. Ale i v něm se skrývá mnohá tajemství!Někteří lidé se zde narodí s vyšší duchovní silou. Ti mohou vidět nízké démony a jiné slabé i silné obyvatele Zásvětí(druhý ze tří světů).Když se ji naučí používat, mohou bojovat či léčit a jejich duše jsou pozvednuty na vyšší úroveň. Výjimeční lidé ve svých srdcích ukrývají silné techniky, které mohou předávat dál. Těmto lidem se říká Velmistři. Jejich učení je těžké a náročné. Mnozí ani za celý svůj život nenaleznou konec jejich učení!Avšak pozor, Velmistři si pečlivě vybírají, koho do učení vezmou a koho odmítnou a zájemců je mnoho!Nikdo, kdo není připraven, u nich neobstojí. Projde jen ten nejlepší!! Druhým světem je zásvětí. Žijí zde démoni a přízraky, více či méně podobní lidem. Vzduch je zde prosycen krví lidí a nebe má nažloutlou barvu. I síla jeho obyvatel se značně liší od síly lidské. Démoni se rozdělují do několika tříd, dle své síly a schopností. Nejnižší je třída F. Jsou to nízcí démoni bez démonické síly a nebo s tak nízkou, že nestojí ani za řeč. Každý však začíná na nule a záleží jen na něm, zda na ní zůstane či ne. Třídy E a D jsou jen dalšími příčkami na žebříku sil a jejich síla se ještě tolik neliší, avšak vynechat je nelze. Jen se dají tvrdým tréninkem překonat rychleji. Třída C je prvním zajímavým mezníkem. V této třídě má již démon sílu porazit i lidské bojovníky s duchovní silou. I jeho myšlení a inteligence stoupá spolu s pokořenými třídami. Třída B je již silnou třídou a také je to poslední třída, která projde skrz pečeť Kekkai- ale o té později..Pak následuje třída A, která je už velice silnou třídou. Postup na tuto úroveň je složitý a trénink velice tvrdý. Ovšem přízrak třídy A je schopen porazit naprostou většinu lidských bojovníků i když mají silnou duchovní sílu. Nad ní je ještě třída S. Je tak vysoko nad třídou A jako třída A nad třídou F...Dostat se až k ní se může zdát nemožné.Ale není. A ten, kdo jí dosáhne a dokáže svou sílu i nadále zvyšovat,může začít pomýšlet na trůn jednoho království zásvětí....Lákavé, že? Zásvětí nemá konce, ale je rozděleno na tři království. - Prvnímu vládne moudrý a rozvážný Mukuro. Je to vynikající stratég a bojovník. - Druhé království je Raizena, jehož nazývají bohem boje. Nikdo se mu nevyrovná i když se zdá, že poslední dobou chřadne. - Třetí patří Yomimu, mladému a mocichtivému bojovníkovy. Vyrostl jako lupič, ale staletími tréninku se mu podařilo zesílit, tak že se vyrovnal svým dvěma protivníkům a stal se třetím vládcem. Můžeš si vybrat, ze kterého z nich chceš bojovat. Každý z nich umí ocenit věrnost. Ale také ti každý z nich poskytne dobré podmínky pro učení a sílení, když uvidí talent a dravost. Ovšem nikdo nezakazuje žít bez pána a sám se protloukat světem! Tento svět je od lidského oddělen pečetí Kekkai, o které jsem se již zmínil. Většina bytostí v Zásvětí by se ráda živila lidským masem, a proto se tyto světy musely oddělit. Pečeť Kekkai je síť, která dokáže udržet démony tříd A a S při průchodu do lidského světa i kdyby někdo průchod mezi světy otevřel, což není nic snadného. Otevře jej jen silná démonická energie..Ale ani Kekkai není nezničitelná. Duchovní síla, čistá a nezkalená, může Kekkai přeseknout. Jakmile se to stane, průchod bude opět volný. Lidé však do zásvětí stejně nemohou, jelikož je jeho vzduch pro ně jedovatý. Zásvětí má i svá zvláštní místa, kde žijí bytosti krásné a nijak kruté. Jedno z nich je ledovcová vesnice, malý ostrov plující vzduchem a trvale pokrytý ledem. Žijí zde bytosti zvané Víly Křišťálky nebo ledové víly, jak jim říkají lidé. Každé z nich se jednou za 1000 let sama od sebe narodí dcera, nesmírně podobná matce. Avšak narodí-li se dítě, které má otce, je to vždy syn. Syn odsouzený k životu s prokletím. Křišťálky smějí ze svého ledového života odejít, ale jejich city jsou většinou chladné a neznají ani prostou lásku. Ledovcová vesnice není jediným místem, kde žijí zvláštní bytosti, lišící se od normálních démonů. Mnoho z nich je ještě stále neznámých... Třetí část je jiná, než předchozí dvě. Je to svět, kam odcházejí mrtvé duše, Svět duchů.Nelítostná krajina protknutá pouze jedinou řekou, uprostřed níž je palác krále Enmy.Desítky přízraků zde vyšetřují úmrtí na světě i když se občas pěkně topí v papírech, kterými bývají zavaleny všechny kanceláře na zámku. Zde je také domov Průvodců na onen svět neboli Andělů smrti. A v neposlední řadě zde žiji já-Princ KoEnma. Ochrana lidského světa před zásvětím, tak to je moje práce. A také rozřazování duší do nebí či pekel, podle ,,zásluh". Skrývá se tu i speciální jednotka, ke které se mohou přidat jen ti nejlepší... Už jsi si vybral svůj svět?Svůj osud? Stačí již jen krůček...a světy tě vtáhnou do sebe!Tak neváhej a udělej ho!